Het is druk in de
openbare ruimte

Er zijn veel functies, die de concurrentie met elkaar aangaan bij het indelen van die ruimte. Denk aan een calamiteitenroute, de draaicirkel van vrachtverkeer, het uitzicht van de bewoners, het aanzicht van de winkelgevel, marktkramen, het tracé van kabels en leidingen en de ruimte voor events.

Een nieuwe toevoeging aan die openbare ruimte, zoals het bouwen van +3500 woningen, betekent:

 • een functionele ruimtevraag; meer afval, meer auto, meer stroom.
 • een kwalitatieve ruimtevraag, ontmoeten en verblijven.
 • druk op de detailhandel; een nieuw soort binnenstad.
 • meer hittestress; ruimte voor een koele binnenstad.
 • een mobiliteitstransitie; overgang van oud naar nieuw vervoer.
 • rekening houden met een gezonde stad; ruimte om te bewegen.
 • rekening houden met een recreatieve stad; ruimte voor evenementen.
 • rekening houden met een inclusieve stad; ruimte voor alle functies

Kansen voor verbeteringen in de openbare ruimte

De binnenstad heeft te maken met veel objecten, die een plek claimen of nodig hebben. Bovenstaande afbeeldingen laten zien dat hier nog veel kansen en uitdagingen liggen voor verbetering qua inrichting en uitstraling.

Van verleden naar toekomst

De openbare ruimte wordt steeds belangrijker als verblijfsgebied. Waar een winkelstraat vroeger een gerichte functie had, zijn nu steeds meer elementen belangrijk. Dat moet wel allemaal passen. Door de jaren heen verandert de kijk op die functies en elementen. Nu is het opnieuw de tijd om weer van binnen naar buiten te denken en te bekijken welke toevoegingen of transformaties nodig zijn.

Doorvertaling naar de binnenstad

Die openbare ruimte anders inrichten en verbeteren, hoe kan dat dan in de binnenstad?

Verdere vergroening

Er zijn veel kansen voor verdere vergroening, op andere plekken en in een andere vorm, zoals:
 • daktuinen;
 • pocket parks;
 • binnentuinen.

Cityring of ‘parkring’

De cityring, of misschien wel ‘parkring’, als verblijfsplek? Met veel groen, minder focus op de auto en een betere benutting van de openbare ruimte biedt dit gebied kansen. Dit gebied heeft de potentie om, met 3000 meter lengte, een iconische plek te worden met ruimte voor actuele groene opgaven, voldoende ruimte voor vernieuwing en met een gastvrije functie.

Winkels en winkelstraten

De manier van winkelen verandert. Er wordt steeds meer online gekocht en het aantal fysieke winkels zal, hoe dan ook, afnemen. Mede door corona gaat deze verandering in sneltreinvaart. Deze verandering biedt ook kansen. Kunnen we de winkelstraten aantrekkelijker maken door meer ruimte voor groen te creëren? Door het geven van een eigen Tilburgse sfeer? En hoe blijft de winkelstraat, zowel in de zomer als winter, een prettige plek waar Tilburgers en bezoekers zich thuis voelen?

Vragen & Suggesties

Please enable javascript to use this contact form.
Versturen