Op welke manier brengen mensen een bezoek aan de binnenstad?

Hoe beleven ze die reis tot aan de eindbestemming en wat gaat hierbij goed en minder goed? In 2018 hebben partners uit de binnenstad een onderzoek laten uitvoeren over de reisbeleving van bezoekers. Uit dit onderzoek zijn o.a. voorstellen voor quick-wins, zoals een nieuwe afrit op de Heuvelring naar de parkeergarage Pieter Vreedeplein, het schoonmaken van de borden richting de binnenstad en het opfrissen van de fietsenstalling Pieter Vreedeplein, én plannen voor de langere termijn gekomen.
De bezoekers aan de binnenstad zijn onder te verdelen in verschillende doelgroepen, zoals bovenstaand weergegeven.
In 2020 heeft STRABO, een bureau voor marktonderzoek en vastgoedinformatie, in opdracht van de gemeente Tilburg, een onderzoek uitgevoerd om deze klantreis beter in kaart te brengen. Zie hier enkele resultaten uit dit onderzoek.

Onderzoeksresultaten »

Voetgangers in de binnenstad

Iedereen begint of eindigt de reis aan de binnenstad als voetganger. Het is belangrijk dat er goede routes zijn voor de voetgangers. De gemeente heeft een loopagenda gemaakt om het lopen te promoten. Het is gezond en milieuvriendelijk. In de coronatijd lopen veel mensen een blokje om. Wat kunnen we nog verbeteren om de binnenstad aantrekkelijk te maken voor de voetganger?

Fietsers in de binnenstad

We willen een fietsvriendelijke binnenstad zijn met goede fietsroutes, een duidelijke bewegwijzering en goede stallingsplekken. De grootste opgave zien we in het stallen van de fiets. Op straat parkeren is makkelijk en snel, maar kost veel ruimte en zorgt voor overlast.
Op de 2021 afbeelding is duidelijk te zien dat het huidige fietsparkeren zich vooral richt op de Heuvelstraat aan de oostzijde. Het blijkt dus dat fietsparkeren niet in de gehele stad mogelijk/ingericht is.
Op de 2025 afbeelding zijn de punten in het rood aangegeven waar een toevoeging van parkeerfaciliteiten staat gepland of nodig is de komende jaren. Voor het Dwaalgebied is een nieuwe fietsenstalling in voorbereiding en er wordt ook gekeken naar een openbare stalling onder de nieuwe Stadswinkel (oude bibliotheekgebouw). Hoe zorgen we dat de fietsenstalling straks comfort bieden en goed worden gebruikt? En hoe kunnen we de overlast van gestalde fietsen op straat verminderen?

Scooterrijders

We zien steeds meer scooters in het straatbeeld. Ook is een eerste aanbieder van deelscooters actief, wat ervoor zorgt dat er meer scooterrijders zijn. Er ligt een uitdaging om voldoende ruimte te creëren voor het stallen van de scooters. Momenteel ontbreken die faciliteiten nog, over de hele binnenstad gezien. Welke oplossingen zijn hiervoor te bedenken, zonder dat het overlast veroorzaakt in de openbare ruimte?

Autoparkeren in de binnenstad

In de parkeergarages willen we vooral de bezoekers van de binnenstad een plek bieden. Daarnaast moet er ook genoeg ruimte zijn voor wie in de binnenstad woont en werkt. We verwachten dat het bezoek aan de binnenstad toeneemt en het aantal bewoners in de binnenstad groeit, Dat zorgt voor een uitdaging m.b.t. autoparkeren. Door het verdichten van de binnenstad neemt het aantal parkeerplekken voor vergunninghouders af. Ook willen we uitwijkgedrag naar omliggende woonwijken voorkomen. Om de uitdagingen aan te gaan, wordt gewerkt aan 4 sporen. Het gaat niet om een keuze tussen de sporen, maar om een goede mix. Wat zijn de juiste maatregelen op het juiste moment?

  • Spoor 1: Herverdelen van auto’s over parkeergarages. Bijvoorbeeld door met abonnementen te sturen op beter gebruik van parkeergarage Knegtel.
  • Spoor 2: De optie open houden om een parkeergarage te vergroten of bij te bouwen, indien nodig.
  • Spoor 3: Parkeren op afstand aan de rand van de stad.
  • Spoor 4: Deelmobiliteit; de beweging is al in gang gezet, denk aan gedeelde buurtauto’s. Hoe kunnen we hier op een goede manier bij aansluiten?

Welkom in Tilburg!

Hoe zorgen we voor die prettige, eerste indruk?


Het onderzoek uit 2018 geeft inzicht in behoeften van bezoekers; hoe ervaren zij de reisbeleving in kwaliteit? Een goede verwijzing naar de juiste landingsplaats zorgt voor een prettige eerste indruk. Parkeergarages, fietsenstallingen, station, bushaltes: locaties die duidelijk zichtbaar, vindbaar, schoon, veilig en gastvrij moeten zijn.

Vragen & Suggesties

Please enable javascript to use this contact form.
Versturen