Tilburg is een boodschappenstad. Driekwart van de bezoekers komt uit Tilburg. De gemiddelde verblijfsduur is 60 minuten. Die cijfers pleiten voor een veranderende functie van de deelgebieden in de binnenstad. Dat kan door het verbeteren van onze identiteit en de verbindingen.

Bekijk het passantenonderzoek »
Wat missen we nog in Tilburg? Of wat wil de bezoeker in ieder geval in de binnenstad terugzien? Dat is gevraagd aan de hand van een enquête met bovenstaande resultaten.

Belangrijkste trends

In de Retail signaleren we een verschuiving naar online. Dit gaat een blijvend effect geven op het winkelbezoek aan binnensteden. Ook weten we dat ketens hun vestigingen gaan verminder of kleiner gaan opzetten. De kleding- en schoenenbranche zijn populair en worden steeds zichtbaarder. We zien ook dat de zelfstandig ondernemer steeds meer moeite heeft met financiering en dat de leegstand toeneemt. De horeca dunt daarbij mogelijk uit, maar consumenten blijven wel steeds meer uitgeven. Cultuur is hierbij de verbinder in de openbare ruimte.

We zien dat dienstverleners de statige panden in het Dwaalgebied verlaten en dat nieuwe flexibele ruimtes in trek zijn, met de mogelijkheid om samen te werken met andere bedrijven. Of met de onderwijssector, zoals in de Spoorzone. Ook zijn veel kleine zelfstandigen op zoek naar betaalbare ruimtes. De binnenstad is met alle functies een aantrekkelijke werkplek.

Gezonde verhouding
in de toekomst

De binnenstad ziet er over 10 jaar compleet anders uit. De gezonde verhouding staat centraal en is een hoofddoel op zichzelf:


 • Kleiner winkelgebied – tegenover sluitingen wel weer 85% opening.
 • Winkelen is steeds minder de drijfveer voor bezoek aan binnenstad.
 • Meer ruimte voor wonen, cultuur, dienstverlening, leisure, zorgservice.
 • Andere kwalitatieve openbare ruimte (nieuwe pleintjes).
 • Andere vormen mobiliteit.
 • Nieuwe verbindingen tussen deelgebieden en functies.

Kansen voor Tilburg

 • Van winkelstraat naar ontmoeten en verblijven.
 • De binnenstad wordt relevanter voor bewoners uit de directe omgeving.
 • In de toekomst liggen er kansen voor kleinere to-go concepten.
 • De verwachting is dat de komende tijd meer nadruk komt te liggen op kleinschalige Retail-panden (enkele formules uitgezonderd).
 • Het aantal passanten zal minder bepalend zijn voor de (huur)waarde van de locatie; juist de verblijfskwaliteit van de omgeving wordt doorslaggevend.
 • Voorbeeld: het dak van een parkeergarage kan de nieuwe A1-locatie worden voor een horeca- en leisure-concept.
 • De stad als verrassing: Tilburg is misschien wel een stad voor safari-liefhebbers.
Voorbeeld brancheringsplan Rotterdam

Belangrijkste ontwikkelingen branches

 • Retail
 • Horeca
 • Dienstverlening

Deze ontwikkelfase vraagt om een uitgebreid brancheringsplan, zoals het voorbeeld van Rotterdam hiernaast weergegeven. Sommige gebieden hebben versterking nodig, andere gebieden echt een transformatie.

Voorstel voor aanpak

 • Nu starten met het horecabeleid.
 • Brancheringsplan opstellen – niet op pand, maar op vlek-/straatniveau.
 • Per onderdeel planmatig te werk gaan; actief versterken waar kansen liggen – interne optimalisatie en externe acquisitie.
 • Per deelgebied met vastgoedeigenaren in gesprek, vooral waar alternatieve functies voor Retail liggen.
 • Eerlijk zijn over plekken die niet goed functioneren en deze aanpakken. De gemeente kan hierbij optreden als regisseur en facilitator.

Vragen & Suggesties

Please enable javascript to use this contact form.
Versturen